Witamy w sklepie WIKAM! Przyszykowaliśmy dla Ciebie specjalny rabat w wysokości 20 zł na pierwsze zakupy w naszym sklepie. Wystarczy że poniżej wprowadzisz swój adres email i wyślemy do Ciebie kod rabatowy.

Wykorzystałeś już kod rabatowy.
Podany email jest niepoprawny.
Kod rabatowy został wysłany na maila.


Promocja dotyczy wyłącznie nowych klientów.

Regulamin

UWAGA! 
Pilne zamówienia do szkół proszę dzwonić w każdym czasie na nr 663 213 843. Zostaną wystawione faktury jeszcze w tym roku! 
 
 
§ 1 Postanowienia wstępne
1. Wikam-dekoracje.pl jest sklepem internetowym, którego właścicielem jest firma WIKAM Reklama i Dekoracje Albert Wiśniewski Babinek 5, 74-202 Bielice. Regon  812101907, NIP 854 157 47-74, wpis do ewidencji działalności gospodarczej pod numerem 303 prowadzonym przez Wójta Gminy Bielice z dnia 15.01.2001 r.
2. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do przedsiębiorców korzystających ze sklepu i określa zasady korzystania z tego sklepu oraz tryb i zasady zawierania umowy-sprzedaży na odległość z klientem.
 
§ 2 Definicje
1. Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
2. Sprzedawca osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą pod firmą WIKAM Reklama i Dekoracje Albert Wiśniewski
3. Klient każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.
4. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym www.wikam-dekoracje.pl
5. Umowa zawarta na odległość - umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
6. Regulamin - niniejszy regulamin Sklepu.
7. Zamówienie - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.
8. Konto – konto klienta w Sklepie, są w nim gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.
9. Formularz rejestracji formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie konta.
10. Formularz zamówienia interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
11. Koszyk  – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.
12. Produkt – dostępna w Sklepie rzecz będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą, typu: naklejka, szablon, baner, inne dekoracje i produkty.
 
§ 3 Kontakt ze sklepem
Adres: Babinek 5, 74-202 Bielice, adres e-mail: biuro@wikam-dekoracje.pl
Numery telefonów: 91 56 44 452, 661 440 819, 663 213 843
Numer rachunku bankowego: Bank BNP Paribas 89 2030 0045 1110 0000 0188 6220
Kontakt telefoniczny w godzinach pracy: 7.00 – 17.00.
 
§ 4 Wymagania techniczne
Do korzystania ze Sklepu (przeglądania asortymentu, składania zamówień na Produkty) niezbędne są:
   a. Urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet, typu: komputer, laptop, tablet, smartfon.
   b. Przeglądarka internetowa typu Mozilla Forefox, Google Chrome, Internet Explorer lub inna zaktualizowana i prawidłowo skonfigurowana.
   c. Aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).
   d. Włączona obsługa plików cookies.
 
§ 5 Informacje ogólne
1. Wszystkie ceny w sklepie internetowym są wyrażone w złotych i są cenami brutto z uwzględnieniem stawki zwolnionej vat. Sprzedawca jest zwolniony z podatku vat.
2. Sprzedawca prowadzi tylko sprzedaż wysyłkową i jest zwolniony z obowiązku ewidencji przy pomocy kasy fiskalnej - sprzedaż bezrachunkowa. Faktura jest wystawiana na każde życzenie klienta.
3. Końcowa kwota do zapłaty składa się z ceny za produkt oraz kosztu dostawy.
 
 
§ 6 Zakładanie Konta w Sklepie
1. Aby założyć Konto w Sklepie należy wypełnić Formularz rejestracji. Niezbędne jest podanie podstawowych danych osobowych, loginu oraz hasła.
2. Założenie Konta w Sklepie jest darmowe.
3. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji.
4. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podane w § 3.
 
§ 7 Zasady składania Zamówienia
1. Sprzedaż Produktów odbywa się za pośrednictwem Sklepu przez 7 dni w tygodniu, przez 24 godziny na dobę. W tym celu należy:
    a) Wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia i określić jego cechy: wielkość, kolor, odbicie lustrzane (nie w każdym przypadku) a następnie kliknąć przycisk „Dodaj do koszyka”
   b) Wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i wysyłki.
   c) Zalogować się lub skorzystać z możliwości złożenia Zamówienia bez rejestracji.
   d) Jeżeli wybrano możliwość złożenia Zamówienia bez rejestracji należy wpisać dane odbiorcy Zamówienia oraz adres, na który ma nastąpić dostawa Produktu, wpisać ewentualne dane do faktury vat oraz dane do wysyłki jeśli są inne niż dane odbiorcy Zamówienia.
   e) Kliknąć przycisk „Zamawiam i płacę”
   f) Opłacić zamówienie w określonym terminie.
2. Zamówienia można składać również telefonicznie w godzinach pracy Sklepu: poniedziałek-piątek 7.00-17.00.
3. Proces zamówienia naklejki można zobaczyć na tym PRZYKŁADZIE.
 
§ 8 Metody dostawy oraz płatności
1. Klient może skorzystać z następujących metod dostawy zamówionego Produktu:
a) Przesyłka pocztex48,
b) Przesyłka polecona pocztowa,
c) Przesyłka kurierska DHL/DPD
d) Przesyłka zagraniczna GLS
2. Klient może skorzystać z następujących metod płatności:
a) Płatność za pobraniem,
c) Płatność przelewem na konto Sprzedawcy,
c) Płatności elektroniczne,
d) Płatność kartą płatniczą.
3. Szczegółowe informacje na temat metod dostawy oraz akceptowalnych metod płatności znajdują się na podstronie: Płatność i Wysyłka
 
§ 9 Wykonanie umowy sprzedaży
1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie internetowym Regulaminu lub złożenia zamówienia telefonicznego zgodnie z § 6.
2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej  oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości email zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
3. W przypadku wyboru przez Klienta:
   a) płatności przelewem, płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane.
   b) płatności za pobraniem przy odbiorze przesyłki, Klient obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki.
4. Produkt zostanie wysłany przez Sprzedawcę w terminie wskazanym w jego opisie (z zastrzeżeniem ustępu 5 niniejszego paragrafu), w sposób wybrany przez Klienta podczas składania Zamówienia.
5. W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy, np. 24 godziny przy naklejkach jednokolorowych i 48 godzin przy naklejkach wielokolorowych, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin, czyli 48 godzin.
6. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się w następujący sposób:
   a) W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.
   b) W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności za pobraniem – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży
7. Dostawa Produktu odbywa się na terenie Polski, krajów Unii Europejskiej i Europy.
8. Dostawa produktu jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Klientowi na stronach Sklepu internetowego w zakładce „Płatność i wysyłka” oraz w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.
 
§ 10 Informacje o produktach
1. Niektóre farby lateksowe bądź akrylowe z dodatkiem lateksu (również z dodatkiem żywicy) mogą niekorzystnie wpływać na przyczepność naklejek ściennych. Aby sprawdzić naklejkę na swojej ścianie zaleca się zakup próbek lub kontakt telefoniczny, ewentualnie zakup naklejek welurowych posiadających mocniejszy klej.
2. Sprzedawca wykonuje również naklejki bądź szablony pod konkretne zamówienie klienta. Tworzone są wtedy inne wymiary niż standardowe, drukowane inne kolory niż standardowe - zgodnie z dyspozycją klienta. Takie naklejki i szablony nie podlegają zwrotowi zgodnie z §11 pkt 7 Regulaminu.
 
§ 11 Prawo odstąpienia od umowy
1. Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
2. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia Produktu Konsumentowi lub wskazanej przez niego osobie innej niż przewoźnik.
3. Konsument może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu.
4. Oświadczenie może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty, bądź drogą elektroniczną poprzez przesłanie oświadczenia na adres email Sprzedawcy lub przez złożenie oświadczenia na stronie internetowej Sprzedawcy dane kontaktowe Sprzedawcy zostały określone w § 3. Oświadczenie można złożyć również na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu oraz załącznik do ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, jednak nie jest to obowiązkowe.
5. W przypadku przesłania oświadczenia przez Konsumenta drogą elektroniczną, Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi na podany przez Konsumenta adres email potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.
6. Skutki odstąpienia od Umowy:
   a) W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za niezawartą.
   b) W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę.
   c) Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami.
   d) Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu z powrotem lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
   e) Konsument powinien odesłać Produkt na adres Sprzedawcy podany w niniejszym Regulaminie niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy. Termin zostanie zachowany, jeśli Konsument odeśle Produkt przed upływem terminu 14 dni. Produkt powinien byż podobnie spakowany jak dotarł do klienta: duże naklejki i szablony w takturowej tubie, małe naklejki i szablony w usztywnianej kopercie. Inne produkty poodbnie jak zostały wysłane do Klienta.
   f) Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu, także koszty zwrotu Produktu, jeśli ze względu na swój charakter Produkt ten nie mógł zostać w zwykłym trybie odesłany pocztą.
   g) Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
7. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do Umowy, w której przedmiotem świadczenia jest Produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb, tzn. zamówienia na indywidualne zamówienie Klienta najczęściej naklejki i szablony.
 
§ 12 Reklamacja i gwarancja
1. Umową Sprzedaży objęte są nowe Produkty.
2. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy produktu Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmii w kodeksie cywilnym.
3. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym Regulaminie adresy Sprzedawcy.

 

§ 13  Dane osobowe w Sklepie internetowym
1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca.
2. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę także w celu marketingowym.
3. Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być:
   a. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.
   b. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym.
4. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.
 
§ 14 Postanowienia końcowe
1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.
2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.
3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.
4. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/ .

 

ZMIANY

Do dnia 31.01.17 r. §5 brzmiał następująco: 

§ 5 Informacje ogólne 1. Wszystkie ceny w sklepie internetowym są wyrażone w złotych i są cenami brutto z uwzględnieniem 23% podatku vat.

Do dnia 30.03.19 § 3 brzmiał następująco:

§ 3 Kontakt ze sklepem Numer rachunku bankowego: Bank BGŻ BNP Paribas 89 2030 0045 1110 0000 0188 6220.

 

 
 

Sklepy internetowe CStore Właściciel sklepu: wikam-dekoracje.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone
poszukujesz fototapet, obrazów, plakatów i innych wzorów naklejek? Strona w budowie